Напрями діяльності

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ:

  • розробка і впровадження регіональних моделей аграрного виробництва, екологічно безпечних і ресурсозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур на зрошувальних землях;
  • розробка  і впровадження інтенсивних технологій вирощування с.-г. культур за краплинного зрошення;
  • розробка та впровадження сучасних технічних засобів та багатофункціональних систем зрошення сільськогосподарських культур;
  • дослідження еволюції ґрунтів під впливом зрошення та воднобалансові дослідження на посівах сільськогосподарських культур;
  • консультативно — дорадницька діяльність.