Основні розробки

  • Визначені оптимальні рівні зволоження ґрунтів, режими зрошення овочевих культур, картоплі та просапних культур на краплинному зрошенні.
  • Визначені норми, строки та ефективність застосування добрив на зрошувальних чорноземних ґрунтах Кам’янського Поду, встановлені особливості агротехніки сільськогосподарських культур в умовах різних способів зрошення.
  • Водно-балансові дослідження на посівах сільськогосподарських культурах стали основою для обґрунтування біокліматичного методу коригування поливних режимів.
  • Результати досліджень нової широкозахватної дощувальної техніки дозволили розробити цілий ряд рекомендацій по технології поливу сільськогосподарських культур цими машинами.