Історична довідка

У 1931 році на базі ліквідованої Благовіщенської дослідно-зрошувальної ділянки, що входила в систему тресту Дніпровських Електроселькомбінатів, була організована Кам'янсько-Дніпровська дослідно-зрошувальна ділянка при Кам'янському Електроселькомбінаті вищезгаданого тресту.

Найближчим завданням дослідної ділянки було розробити раціональні способи поливу, поливний режим і агротехніку вирощування овочевих і плодоягідних культур для майбутнього зрошуваного масиву «Кам'янський Під».

У 1932 році за рішенням колегії Наркомзему УРСР Кам'янсько-Дніпровську дослідно-зрошувальну ділянку, в зв'язку з ліквідацією тресту "ДЕСК" було передано Українському науково-дослідному інституту сільськогосподарської меліорації в якості опорного пункту. У 1938 році за постановою РНК УРСР останній був реорганізований в зрошувальне дослідне поле. В 1949 р. відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 07.05.1948 р. Кам'янсько — Дніпровське зрошувальне дослідне поле було реорганізовано в Дослідно-меліоративну станцію. В період з 17.09.1941 р. по 06.02.1944 р. дослідне зрошувальне поле, зважаючи на окупацію, не вело ніякої науково-дослідної роботи. Дослідна робота була частково відновлена ​​з 1945 року і в повній мірі з 1946 року, після демобілізації з Радянської Армії і повернення на станцію основних наукових і науково-технічних працівників.